English (United Kingdom)Greek
Αρχική Αμόλυβδη

Ειδικές Προσφορές

!! Κλίκ Εδώ !! !! Κλίκ Εδώ !!
crystal fuels
lloyds register e bureau verital
Διαφήμιση


Περιγραφή του προγράμματος

Πλαίσιο και λογική του προγράμματος | Περιγραφή του προγράμματος |

Γενικά

Η έρευνα οργανώνεται και διεξάγεται με απόλυτη ευθύνη του ΕΤΚΛ του ΕΜΠ και με τρόπο που διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτότητα κάθε δείγματος ως προερχομένου από το συγκεκριμένο πρατήριο που ελήφθη. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται αποκλειστικά από το ΕΤΚΛ του ΕΜΠ και είναι αιφνιδιαστικές. Οι διαδικασίες ελέγχου ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα σε όλα τα στάδιά τους (επιλογή χρόνου και τόπου, μέθοδος δειγματοληψίας, μέθοδος ανάλυσης, καταγραφή αποτελεσμάτων κ.λπ.) χωρίς την παραμικρή εμπλοκή της ελίν ή των πρατηριούχων της. Το σημαντικό κόστος του παραπάνω προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από την ΕΛΙΝΟΙΛ.

κορυφή

Δειγματοληψίες

Ερευνητές του ΕΤΚΛ του ΕΜΠ, κυρίως μεταπτυχιακοί φοιτητές, πραγματοποιούν απροειδοποίητες επισκέψεις σε όλα τα πρατήρια του δικτύου ελίν. Κατά τις επισκέψεις αυτές πραγματοποιούν δειγματοληψία από όλα τα είδη καυσίμων που διατίθενται από κάθε πρατήριο (ενδεικτικά: βενζίνη αμόλυβδη, super αμόλυβδη, νέα super, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης). Τα καύσιμα λαμβάνονται από τα ακροφύσια των αντλιών του κάθε πρατηρίου, δηλαδή ακριβώς από εκεί που παραλαμβάνουν τα καύσιμα οι καταναλωτές.

κορυφή

Χημικές αναλύσεις

Τα δείγματα που λαμβάνονται στα πλαίσια των δειγματοληψιών, αναλύονται άμεσα στο ΕΤΚΛ του ΕΜΠ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς πρότυπες μεθόδους (ΕΝ, ASTM), ο δε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ακολουθεί τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

κορυφή

Συχνότητα και πλήθος ελέγχων

Στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας, το ΕΤΚΛ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποιεί κατά μέσο όρο τρείς επισκέψεις ετησίως ανά πρατήριο, σε κάθε δε περίπτωση όχι λιγότερες από δύο επισκέψεις ετησίως, σε οσοδήποτε απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας κι αν βρίσκεται αυτό. Περισσότερες από 3000 δειγματοληψίες και αντίστοιχες αναλύσεις δειγμάτων πραγματοποιούνται ετησίως για το σύνολο των πρατηρίων ελίν.

κορυφή

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Το ΕΤΚΛ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποβάλλει, ανά εξάμηνο, σχετικές εκθέσεις προόδου του προγράμματος, οι οποίες δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων ανά περιοχή, πρατήριο και είδος καυσίμου.

κορυφή

Περίπτωση αντικανονικού δείγματος

Σε περίπτωση που σύμφωνα με το αποτέλεσμα της χημικής ανάλυσης του δείγματος βρεθεί ότι ένα δείγμα είναι "αντικανονικό", τότε το ΕΤΚΛ του ΕΜΠ ειδοποιεί άμεσα την ελίν, ώστε να διερευνηθεί το θέμα. Στη συνέχεια διαπιστώνεται εάν η αλλοίωση της ποιότητας έγινε κατά την μεταφορά των καυσίμων στο πρατήριο ή μέσα σε αυτό, εάν οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανθρώπινο λάθος ή εάν πρόκειται για εσκεμμένη νοθεία. Σε κάθε περίπτωση η ελίν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος, άμεση αντικατάσταση του προϊόντος, εφαρμογή περιόδου στενής παρακολούθησης του πρατηρίου και του μεταφορέα με συνεχείς δειγματοληψίες και, αν χρειαστεί, διακοπή της συνεργασίας με το συγκεκριμένο πρατήριο ή τον συγκεκριμένο μεταφορέα.

κορυφή

Αποδοχή του προγράμματος από τους πρατηριούχους

Πριν από την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας η ελίν ενημέρωσε όλο το δίκτυο των πρατηρίων της και έδωσε σε όλους τους συνεργάτες της τη δυνατότητα να παύσουν τη συνεργασία τους μαζί της, χωρίς άλλες συνέπειες, στην περίπτωση που εκτιμούν ότι υπάρχει η πιθανότητα να ...εκτεθούν από τους επικείμενους συχνούς ελέγχους στο πρατήριό τους. Αυτό οδήγησε στην αρχική εξυγίανση του δικτύου της, το οποίο σήμερα αποτελείται από επιχειρηματίες οι οποίοι διέπονται από αρχές έντιμης επιχειρηματικής δράσης. Ταυτόχρονα άρχισε να λειτουργεί και σαν "φίλτρο", καθώς έκτοτε οι πρατηριούχοι που αποφασίζουν να συνεργαστούν με την ελίν μετά την έναρξη του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας, συμφωνούν εξαρχής και αποδέχονται τη διενέργεια των δειγματοληψιών από το πρατήριό τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει το ίδιο το ΕΤΚΛ του ΕΜΠ. Μάλιστα, η αποδοχή εκ μέρους τους οποιουδήποτε ελέγχου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με την παράλληλη διευκρίνηση ότι άρνησή τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της συνεργασίας τους με την ελίν, είναι απαράβατος όρος του συμβολαίου τους.

Οι πρατηριούχοι της ελίν αξιολογούν πολύ θετικά τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας και ζητούν να ελέγχονται όσο γίνεται περισσότερο κατά τη διάρκεια του χρόνου, επιθυμώντας έτσι να υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την υψηλή ποιότητα των καυσίμων που διαθέτουν στους πελάτες τους.

κορυφή

Βεβαίωση Ελέγχου Ποιότητας

Στις αρχές κάθε χρόνου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη χρονιά, στα πρατήρια που τα δείγματά τους έχουν βρεθεί εντός προδιαγραφών, απονέμεται "Βεβαίωση Ελέγχου Ποιότητας" για το συγκεκριμένο έτος, από το ΕΤΚΛ του ΕΜΠ και την ελίν. Η βεβαίωση αυτή αναρτάται σε εμφανές σημείο του πρατηρίου.

κορυφή

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού

Σε όλα τα πρατήρια του δικτύου ελίν υπάρχει τοποθετημένη η κατάλληλη σήμανση προκειμένου ο καταναλωτής να είναι ενημερωμένος για το πρόγραμμα αυτό. Η ενημέρωση του κοινού μέσα στο πρατήριο γίνεται με ειδικές αφίσες που τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του πρατηρίου και αναφέρουν ότι "Και αυτό το πρατήριο ελέγχεται", καθώς και με αφίσες που τοποθετούνται σε ειδικούς εκθέτες πάνω στις αντλίες και αναφέρουν ότι "Και αυτή η αντλία ελέγχεται". Επίσης στους καταναλωτές διανέμονται ενημερωτικά έντυπα με πλήθος χρήσιμων πληροφοριών.

κορυφή

Διπλός έλεγχος στα πρατήρια ελίν

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω που γίνονται στα πλαίσια του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας που διεξάγεται από το ΕΤΚΛ του ΕΜΠ, η ίδια η ελίν ελέγχει κάθε παρτίδα καυσίμου που παραλαμβάνει από τα διυλιστήρια, πραγματοποιώντας μια σειρά δειγματοληψιών και σχολαστικών χημικών αναλύσεων σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους, από τα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις της, μέχρι τα βυτιοφόρα οχήματα, τα δεξαμενόπλοια και τις δεξαμενές καυσίμων των πρατηρίων της. Οι έλεγχοι αυτοί της ελίν, τόσο οι τακτικοί όσο και οι αιφνιδιαστικοί, διεξάγονται από ειδικευμένους υπαλλήλους της και εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιοτικής Διαχείρισης Καυσίμων.

κορυφή

 

Πίσω... κορυφή
 

stefania banner
Copyright © 2022 Υγρά Καύσιμα Κεφαλονιάς. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Πηγή δεδομένων: Ελίν
 
Unleaded 95
Unleaded Crystal
1.498
Diesel Crystal
1.315
Diesel
1.268
Οι τιμές είναι ανα λίτρο και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Ποιός είναι συνδεδεμένος

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους